• Exitech

  Firma Exitech zajmuje się instalacją i serwisem oświetlenia awaryjnego w budynkach na terenie całej Polski. W ramach kompleksowej usługi serwisowej oferujemy państwu:

  - przegląd istniejacego już systemu oświetlenia awaryjnego;

  - ujawnienie wszystkich błędów występujących w oświetleniu ewakuacyjnym oraz wycenę kosztów naprawy;

  - pomoc w doborze najlepszego systemu ewakuacyjnego dla budynków nowo powstałych i remontowanych;

  - najniższe ceny elementów podlegających wymianie w ramach usługi serwisu;

  - telefoniczną pomoc techniczną przez okres 1 roku od momentu wykonania usługi serwisu.

  W celu ustalenia szczegółów wizyty naszych serwisantów prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z naszym biurem.


 • Oferta
  Firma Exitech oferuje:

  - sprzedaż lamp, modułów, baterii wraz z dostawą do klienta i ewentualnym montażem,

  - wszystkie naprawy wymagające wymiany podzespołów możliwe są na miejscu u klienta, bądź po przesłaniu uszkodzonych lamp w siedzibie naszej firmy(przysłane elementy po naprawie odsyłamy kurierem),

  - sprawdzenie poprawności funkcjonowania opraw ewakuacyjnych (zainstalowanych w nich modułów awaryjnych i baterii ), a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ich naprawę bądź wymianę.  Posiadamy uprawnienia i zaświadczenia niezbędne do pracy oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji, instalacji oraz serwisie oświetlenia awaryjnego. Naszym klientom oferujemy bezpłatną telefoniczną pomoc techniczną najlepszych serwisantów.
 • Our Services
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
  § 2. 1.pkt 7 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego rozumiana jest jako urządzenie przeciwpożarowe.

  § 3. 1.pkt 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  § 11. 1. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, a także zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające m in. na: zapewnieniu oświetlenia awaryjnego.

  § 12. 1. Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie pożarowej albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.
 • Produkty
 • Kontakt
  Exitech - oświetlenie awaryjne

  BIURO
  Więcławice Dworskie 57
  32-091 Michałowice
  tel: 881-680-300
  mail: biuro@exitech.pl

  SERWIS
  tel: 881-680-301 Mateusz Orzeł
  tel: 881-680-302 Maciej Binkiewicz
  mail: serwis@exitech.pl
Copyright © 2011 EXITECH. All rights reserved.
Logo i wszystkie teksty na stronie są własnością autora, kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub części bez zgody zabronione.